Produkter

Fakta omkring handsker.

Hvordan vælger du den rigtige handske til den opgave der skal udføres?  

Der er mange myter og facts omkring engangshandsker. År tilbage var der meget tale om at især plejepersonale udviklede allergi overfor undersøgelses handsker. Spørgsmålet var, om det skyldes latexmaterialet eller pudderet som ofte var i handskerne for at gøre det lettere at tage dem på. Mange blev ’latex forskrækkede’ og konverterede derfor til vinyl handsker. Problemet er dog at vinyl handsker i de fleste situationer er en falsk tryghed. De lever slet ikke op til de krav der er omkring værnemidler.

 
Når du skal vælge en undersøgelseshandske, er det vigtigt at vurdere de forskellige materialers egenskaber så den rigtige handske vælges til en given procedure og person.
 
Det mest almindelige materiale til medicinske handsker er:
Naturgummilatex (latex)
Vinyl (PVC)
Nitril
 
På vores handske æsker er der tydelige piktogrammer der angiver hvilke procedurer handskerne er godkendt til.

Latex handsker:

Latex handsker er lavet af et naturprodukt der udvindes af saften fra gummitræet Hevea Brasiliensis.

Naturgummilatex er et attraktivt materiale at anvende til handsker fordi:
God elasticitet/trækstyrke/ stor brudstyrke
God barrierefunktion mod bakterier og vira
Stor uigennemtrængelighed i brug
God pasform/elasticitet
(bevarer fingerfærdigheden)
Sikrer god følsomhed
 
Problemet er at naturgummilatex er et naturprodukt som indeholder forskellige proteiner som kan være allergifremkaldende.
Derfor er der behov for handsker af andet materiale. 

Vinyl handsker:

Vinylhandsker er fremstillet af PVC, som er et oliebaseret syntetisk materiale, der er tilsat blødgørere – phthalater.

Tidligere var vinylhandsken det foretrukne valg hvis der var et ønske om en latexfri handske.
De seneste år er der kommet fokus på at vinyl handskerne ofte ikke beskytter godt nok. PVC giver en ringere beskyttelsesgrad pga. højere gennemtrængelighed samt mindre brudstyrke. Desuden har der i mange år været en øget opmærksomhed på phthalaternes mulige sundhedsskadelige virkning og PVC’s miljøskadelige virkning er et emne til diskussion. 

 

Vinyl handsker anvendes som alternativ til naturgummilatex:
Ofte billigere end nitril
Ingen latexproteiner
Ved procedurestart samme barrierefunktion som latex
 
Pudder anvendes af og til i medicinske handsker for at gøre det lettere at tage handskerne på.
Pudderet er som oftest majsstivelse.
Pudder kan i latexhandsker binde latexproteiner og derved være med til at sprede disse allergener ud i luften med deraf følgende risiko for alvorlige allergiske reaktioner hos latex allergikere.

Nitril handsker
 

Nitril er kunstgummi baseret på copolymerer – butadien. Grundmaterialet kan variere meget fra producent til producent – hvilket gør handskerne lidt forskellige. Ligeledes kan produktionen være mere eller mindre miljø bæredygtig. Vi har i World Medico gjort os umage med at levere en høj kvalitet der samtidig er så bæredygtig som muligt.
Vores nitril handsker findes i forskellige tykkelser da der er forskel på f.eks. hvad en mekaniker har brug for contra en bioanalytiker der arbejder på en fertilitets klinik.
 
Nitril handsken kan anvendes til næsten alle arbejdsopgaver:
God barrierefunktion mod bakterier og vira
Stor uigennemtrængelighed i brug
God elasticitet/trækstyrke
God pasform/elasticitet (bevarer fingerfærdigheden)
God fingerfølsomhed
Høj brudstyrke
Stor modstandsdygtighed over for olie, fedt, opløsningsmidler og kemikalier til rengøring og desinfektion
Ingen latexproteiner
Sjældent allergisk reaktion

 

Vi har valgt at satse på nitril handsker til en attraktiv pris da de for det meste matcher brugernes behov.
Vi kan dog også levere latex handsker hvis dette ønskes.

Værd at vide:


Husk at handsker aldrig kan erstatte den gode håndhygiejne. En forurenet handske viderebringer smitte fuldstændig som hvis du der ikke blev anvendt handske.
Altid grundig håndvask ved synlig forurening eller efter kontakt med potentiel vira/ bakterier, efter toiletbesøg etc. Brug vand og sæbe.
Hvis hænderne er tørre og rene kan hånddesinfektion anvendes.

Videoer ejes af Region hovedstaden / Youtube )


 

AQL - pinholes

Medicinske engangshandsker testes efter faste stikprøveplaner for pinholes. Den europæiske standard DS/ISO 2859-1 definerer på baggrund af et på forhånd valgt kvalitetsniveau, udtrykt ved AQL (Accepted Quality Level) en stikprøvestørrelse.
Stikprøvestørrelsen afhænger af, hvor stor en batch der er produceret. Jo lavere AQL des færre handsker med pinholes accepteres i en given stikprøvestørrelse. Og dermed også mindre risiko for bruger og patient.
Medicinske engangshandsker skal have en AQL værdi for tæthed (pinholes) på max. 1,5. 

EU standarder:
 

Alle personlige værnemidler skal være godkendt i henhold til EU’s forordning 2016/425, og herudover findes så en række EN-normer, der skal mopfyldes inden for de forskellige områder.
World Medico hjælper dig med at overholde lovgivningen og passe på dig selv.
Vi kan guide mht. EN standarder for arbejdshandsker og åndedrætsværn.
 

Der findes EU standarder for medicinske engangshandsker EN/DS
455 1-4  Medicinske engangshandsker tjener som beskyttelse af personale og patient mod krydskontaminering. Kvaliteten på medicinske engangshandsker styres af en europæisk standard (norm)
EN 455:1-4. Standarden gælder alle typer af medicinske engangshandsker, hvilket omfatter sterile såvel som usterile handsker indenfor alle typer af materialer.
Standarden er delt op i 4 dele:

EN 455:1 Omhandler handskernes væsketæthed og hvordan man udfører væsketæthedstesten. Handskerne må ikke være utætte ved væsketæthedstesten. Handsken fyldes med 1000 ml vand og tætheden måles straks og igen efter 2 og 3 minutter. Standarden foreskriver en AQL på 1.5 eller derunder, når det gælder tæthed – ofte beskrevet som pinholes. 
EN 455:2 Omhandler handskernes mål og styrke. Handskernes minimums længde, samt hvilke mål der angiver hvilken størrelse. Undersøgelseshandsker: Minimumslængde er 240 mm uden søm uanset størrelse. Minimumbredden varierer med størrelsen fra ekstra small som skal være ≤ 80 mm til ekstra large der skal være ≥ 110 mm.
Operationshandsker: Minimumslængden for størrelse 5 er 250 mm og bredden skal være 67 +/- 4 mm. For den største definerede størrelse på OP handske som er 9,5 er minimumslængde 280 mm og bredden er 121 +/- 6 mm. Standarden beskriver hvordan styrketesten "brudstyrken" udføres, samt hvilke minimumsværdier handskerne skal kunne leve op til i hele deres levetid. Brudstyrken måles i N og minimumsværdierne varierer for de forskellige handskematerialer. Krav til brudstyrke er også forskellig fra operationshandske til undersøgelseshandske.
EN 455:3 Omhandler biokompabilitet. Her defineres for hvad og hvordan handskerne skal testes, samt hvorledes handske emballagen skal mærkes. Mål for ekstraherbare latexproteiner, endotoksiner samt kemikalier, (acceleratorer) beskrives. Proteinmængden anvendes som et omtrentligt mål for mængden af allergent protein. Hvis proteinindholdet angives, er det ikke tilladt at angive værdier under 50 µg/g da det ikke er muligt at måle dette. Der stilles ikke krav til at sterile handsker skal være endotoxinefrie. Men der findes en rekommendation om, at sterile handsker højst må have et endotoxinindhold på 20 EU/par. (EU:endotoxinenheder). Producenten skal på anmodning oplyse om tilsatte kemikalier.
EN 455:4 Beskriver krav til og prøvning af lagerholdbarhed med henblik på at sikre at handskens funktion kan holde hele handskens definerede levetid.
OBS omkring fødevarer og vinyl handsker:
Det er ikke længere tilladt at anvende vinylhandsker med mere end 0,1% phthalat-indhold til direkte håndtering af fede fødevarer såsom kød, fjerkræ, fisk (fødevaredirektivet 2007/19/ EF).

10 gode råd til dig der anvender undersøgelses handsker:

Brug handsker der passer i størrelse og pasform

Undgå våde, fugtige hænder i handskerne

Undgå pudrede handsker (latex allergi/irritation)

Handskerne skal skiftes mellem hver patient og efter hver procedure hos samme patient

Handsker må ikke vaskes eller desinficeres og bruges videre til anden procedure

Creme eller lotion bør ikke bruges umiddelbart før handsker tages på. Ved brug af håndsprit skal huden være helt tør før handsker tages på

Handskerne skal skiftes omgående ved hul på handsken

Ved fugtig hud kan bomuldshandsker anvendes under handskerne

Kasser handsken efter brug

Håndvask eller desinfektion skal altid foretages efter brug af handsker. Det varme miljø i handsken er grobund for mikroorganismer
 
 
 
 

En pålidelig totalleverandør

Vores mål er at være en komplet leverandør, der leverer alt fra logistik og lager til produkter, analysearbejde og indkøb. World Medico stræber efter at være den givne og sikre leverandør for offentlige og private organisationer.

Vores resultater taler for sig selv

Vi arbejder tæt sammen med over 16.000 erhverskunder i både den kommunale og private sektor. Lige nu varetager vi blandt andet levering af medicinske beskyttelsesmaterialer og logistik til over 100 kommuner og 8 regeringer i 6 lande samt over 120 private virksomheder B2B.